شما اینجا هستید
بین الملل » سخنگوی وزارت خارجه: کسی در دولت به اینستکس دل نبسته است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که کسی در دولت به اینستکس دل نبسته است، تاکید کرد: اینستکس را نه تنها کافی نمی دانیم بلکه این ساز و کار را مقدمه اجرای تعهدات یازده گانه اروپایی ها می دانیم که تاکنون به آن عمل نکرده اند.سیدعباس موسوی امروز- چهارشنبه- در توئیتی نوشت: کسی در دولت به اینستکس اروپا امید نبسته اما راهش را هم نبستیم.سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: نه تنها آن را کافی نمی دانیم بلکه این ساز وکار را مقدمه اجرای تعهدات یازده گانه اروپایی ها می دانیم که تاکنون به آنها عمل نکرده اند.موسوی خاطرنشان کرد: هنوز در برجام هستیم و فعلاً حقوق و مطالبات مان را از طریق همین توافق دنبال می کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش