گزارش تصویری سفر یک روزه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور به خوزستان

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش