گزارش تصویری ورود سیلاب به خروجی جاده اهواز – آبادان

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش