شما اینجا هستید
عناوین اصلی » ترسیخ اوتاد عربیه فی مدینه کرج

أقامت موسسه میسان قریه عربیه فی مدینه کرج علاءاراضی حدیقه تحتوی علی معالم کل القومیات لایران وذالک لتعریف أحد معالم الحیاه الاجتماعیه لعرب الاهواز ویشمل هذه الانشاء مضیف قصب وعده صرائف وهور حیث یوجد فیه نبت القصب والاسماک والمشحوف وسوف یقدم مستقبلا فی هذه المکان الصناعات الیدویه الضیافه العربیه المأکولات الشعبیه

موسسه میسان اقدام به ساخت یک روستای عربی در یکی از پارک های کرج که در آن نماد کلیه اقوام در آن می باشد این روستا یکی از نمادهای فرهنگ عرب خوزستان که شامل ساخت مضیف وچهار کبر همراه یه تالاب کوچک که شامل بلم وماهی ونی زار که در اینده صنایع دستی غذاهای محلی وضیافت عربی در این مکان عرضه خواهد شد

 

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش