شما اینجا هستید
عناوین اصلی » قدرت برآمده از نفوذ معنوی قابل تحریم نیست

علی شمخانی:تهدید منافع جمهوری اسلامی به هر شکل و به هر میزان به طور قطع اقدام مقابله ای ایران و مجموعه علاقه مندان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان را بدنبال خواهد داشت. بی شک، اقدام مقابله ای، مشمول متجاوز و همه حامیان و همراهانش در منطقه و جهان خواهد بود و قطعاً دیوارهای شیشه ای شکل گرفته از دلارهای نفتی نمی تواند سدی در برابر مقابله باشد.غربی ها بویژه آمریکا، تبحر ویژه ای در تکرارخطاهای شناختی دارند، تلاش نافرجام آنها برای خسارت وارد کردن به مردم ایران نیز ناشی از این بیماری مزمن است.عدم شناخت غرب از اسلام، شیعه، مرجعیت، رهبری وفرهنگ ایرانی، موجب گردیده که طی ۴۰ سال گذشته در آوردگاه های مختلف که خود، باور به پیروزی قطعی در آن داشتند، در نبرد اراده ها مجبور به پذیرش شکست در برابر مردم مسلمان ایران شوند.

آخرین عنوان در فهرست بلند ناکامی های غرب و بویژه امریکا در برابر مردم ایران، استفاده از اهرم تهدید به جنگ و تحریم رهبری معظم انقلاب است.تهدید به اقدام نظامی و تحریم رهبر معظم انقلاب نشان روشنی از فقدان درک درست از ماهیت و کارکرد «نفوذ معنوی» در تولید قدرت و گسترش و توسعه آن است.اقدام نظامی و تحریم برعلیه کشوری که نفوذ معنوی انقلاب و رهبرش، سراسر منطقه و بخش زیادی از مردم کشورهای اسلامی را متاثر و مجذوب کرده، نه تنها امکان پذیر نیست بلکه می تواند به بسیج سراسری دلباختگان انقلاب اسلامی برای مقابله با قلدری و تجاوز صاحبان زر و زور و تزویر منجر شود.جایگاه و نفوذ معنوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «مرجعیت دینی» برای بسیاری از علاقه مندان و عاشقان انقلاب اسلامی دراقصی نقاط جهان، هنوز برای بسیاری از سران کشورهای غربی و منطقه ای مکشوف نشده است.

امروز بسیاری از مسلمانان جهان شناخت و انگیزه والای خود برای مقاومت در برابر «جنگ هویتی» که غرب بر علیه آنان سازمان داده است را ثمره انقلاب اسلامی و رهبری هوشمند آن می دانند و جمهوری اسلامی را تنها تکیه گاه واقعی خود قلمداد می کنند.به طور قطع، تهدید ایران تنها مواجهه با یک کشور نبوده و به منزله تهاجم به آرمان ها و هویت میلیون ها مسلمان انقلابی و عاشق در سراسر جهان است.این تصور که مقابله با جمهوری اسلامی می تواند تنها در محدوده جغرافیایی ایران شکل گرفته و ادامه یابد، ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین خطای راهبردی نظام سلطه در قرن حاضر را داشته و می تواند فروپاشی نظم باصطلاح نوین شکل گرفته بر اساس معیارهای مادی را بدنبال داشته باشد.

تهدید منافع جمهوری اسلامی به هر شکل و به هر میزان به طور قطع اقدام مقابله ای ایران و مجموعه علاقه مندان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان را بدنبال خواهد داشت. بی شک، اقدام مقابله ای، مشمول متجاوز و همه حامیان و همراهانش در منطقه و جهان خواهد بود و قطعاً دیوارهای شیشه ای شکل گرفته از دلارهای نفتی نمی تواند سدی در برابر مقابله باشد.غرب باید یک بار برای همیشه، برای دست یافتن به درک درست و واقعی از «مفهوم قدرت» در دنیای امروز، نسبت به مبانی سنتی تاثیر گذار بر تصمیمات راهبردی خود تجدیدنظر کند.شاید رجوع به کتاب «خون دلی که لعل شد» بتواند نقطه اغازی بر شناخت نظریه پردازان غرب برای آشنایی با سیر تکوین «قدرت سازی مبتنی بر نفوذ معنوی» باشد که تحریم ناپذیری در ذات آن، نهفته است.

**نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش