شما اینجا هستید
خوزستان » نبود زمین، مهم ترین مانع افزایش ظرفیت برق در کلانشهر اهواز‎است

با همراهی معاونت عمرانی استانداری خوزستان و مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان از پروژه های شهری این شرکت بازدید و مشکلات و موانع موجود در توسعه شبکه که مربوط به در اختیار نداشتن زمین مناسب است، مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، یکی از مشکلاتی که در راه توسعه پست های برق شهری در شهرهای خوزستان خصوصا کلانشهر اهواز وجود دارد تخصیص ندادن زمین مورد نیاز برای ایجاد پست های جدید یا وجود معارضین است.

این در حالی است که در قسمت های مختلف شهر تراکم سازی و بلند مرتبه سازی ساختمان در حال انجام است بدون اینکه متولیان شهری در نظر بگیرند که برای وارد کردن مصرف کننده جدید به شبکه برق، نیاز به ظرفیت سازی جدید و در نظر گرفتن قطعه های زمین و هماهنگی های بین بخشی برای ایجاد پست های جدید برق است.همین همراهی نکردن ارگان های شهری در کلانشهر اهواز در سالیان گذشته باعث شده تا ظرفیت سازی های جدید در اهواز به کندی پیش برود و پست های این شهر در فصل گرم با پرباری بعضا بالای ۹۰ درصد همراه باشند و هر از گاهی خاموشی های ناخواسته ای ناشی از آسیب تاسیسات به وجود بیاید.در همین راستا و برای رفع این مشکل، معاون عمرانی استانداری خوزستان به همراه نمایندگان مسکن و شهرسازی و مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان از زمین های پیشنهادی برای ایجاد پست های جدید در شهر اهواز بازدید و مسائل هر کدام را مورد بررسی قرار دادند.هدف از این بازدید، هم افزایی ارگان های شهری و همکاری آنها با شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده تا بدین وسیله یکی از موانع جدی توسعه شبکه برق کلانشهر اهواز که مربوط به تخصیص ندادن زمین برای ایجاد ایستگاه برق جدید است، برطرف شود.

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش