شما اینجا هستید
فرهنگی و هنری » نگاه زیبا ، سود همگانی!

انسانها زمانی ارزش پیدا می کنند که نسبت به محیط و پیرامون اطراف آنها سود آور باشند.هر چند در تعریف سود نباید به سمت و سوی ماده جهت یافت بلکه سود در هر زمینه که باشد ارزش خود را پیدا خواهد کرد.روزی دو روستا در جوار هم قرار گرفته بودند .در حالیکه هر دو روستا از یک خاک و یک هوا و یک آب استفاده می کردند .هر دو دارای باغ های انار بودند. اولین روستا، همیشه با ضرر مواجه بود ، تقریبا اکثر خریداران در حین ورودشان، به روستا، از خرید، ابا می کردند.در حالیکه روستای دومی با سود زیبای خود،توانسته سود هنگفتی را جلب کند .

مردی کنجاوی ،تصمیم گرفت تا علت را کشف نماید.به سراغ روستای اول رفت ،وارد اولین مغازه شد .فروشنده با دیدن او تعارف کرد و گفت : این بهترین انار است، درشت ، شیرین و قرمز چنین انار هایی در هیچ مغازه ای یافت نمی شود ، حتی در مغازه کناری ما که پر از کرم و آفتاب خورده است نیز یافت نمی شود.بالاخره از مغازه خارج شد وقتی وارد مغازه جفتی شد ،باز فروشنده شروع به تعریف کردن نمود
انار من تازه است قرمز و شیرین ، مثل مروارید درخشان است

در هیچ مغازه ای نمی توانی چنین اناری پیدا کنید .حتی در مغازه کناری که انارش را دو ماه است در مغازه نگه داشته و کسی از او خریداری نمی کند.مرد ،باهوش و ذکاوت خود بر کنجاوی افزوده شد ،تصمیم گرفت تا شب را در همین روستا سپری کند.صبح که شد به سمت مزارع رفت .جوی های آب را دید که سنگ های زیادی ،جلوی ورودی آب به مزرعه انباشته شده بود.آفت به مزارع همسایه می ریختند.بعد از آن به روستای همجوار رفت.وارد مغازه شد.فروشنده با خوش آمد گویی چنین با رعایت ادب گفت: انا من انار ترش است اما قرمز و درشت.اگر اناز شیرین دوست دارید مغازه کناری یافت می شود و چنانچه ،انار ملس را خواهان هستید در مغازه سومی می توانید خریداری کنید.مرد از چنین برخوردی تعجب کرد و به مغازه دومی رفت باز با چنین رفتار زیبا و با گذشتی روبرو شد.تصمیم گرفت تا به مزرعه برود.دید، همه از مزرعه مراقبت می کنند تا آفت وارد مزرعه همسایه آنها نشود و سعی می کردند تا سنگ در مسیر آب قرار نگیرد.حال چنین نگاه زیبا نه تنها ارزش انسان را بالا می برد بلکه باعث سود رساندن به محیط پیرامون خود می شود .

عارف خصافی

پایگاه خبری تحلیلی گزارش جنوب | امانت، صحت و دقت در گزارش